Liječnički pregled sportaša

SA SOBOM POTREBNO DONIJETI:

 • Osobnu iskaznicu
 • Klubsku iskaznicu
 • Potvrdu izabranog doktora medicine ne stariju od 1 mjeseca (izvadak iz zdravstvenog kartona u svezi dosadašnjeg zdravstvenog stanja)
 • Medicinsku dokumentaciju/nalaze (nadležnih specijalista medicine) ukoliko bolujete od nekih bolesti/stanja

OSNOVNI LIJEČNIČKI PREGLED SPORTAŠA UKLJUČUJE:

 • Laboratorijsku analizu krvi i urina (KKS, GUK, urin) – Potrebno doći natašte!
 • EKG
 • Spirometriju
 • Pregled specijaliste medicine rada i sporta

CIJENA OSNOVNOG LIJEČNIČKOG PREGLEDA :   150,00 kuna (cijena s PDV-om)

PROŠIRENI LIJEČNIČKI PREGLED: ovisno o zahtjevima sportske discipline odnosno uvtrđenom zdravstvenom stanju na osnovu rezultata osnovnog liječničkog pregleda.

„OSNOVNE POSTAVKE PREVENTIVNOG LIJEČNIČKOG PREGLEDA SPORTAŠA

– STAV HRVATSKOG DRUŠTVA ZA SPORTSKU MEDICINU:

 1. Preventivni pregledi sportaša se trebaju temeljiti na jasnim znanstvenim i medicinskim kriterijima.
 2. Preventivni pregledi sportaša moraju biti u interesu sportaša, procjenjujući zdravstveno stanje sportaša u odnosu na sport kojim se bavi.
 3. Preventivni pregledi sportaša su odgovornost i obaveza liječnika koji su educirani u području preventivne sportske medicine (specijalisti medicine rada i sporta, specijalisti sportske medicine).
 4. Opseg preventivnih pregleda sportaša treba imati zajedničku osnovu bez obzira na sport, no isto tako treba uzeti u obzir i osobitosti pojedinih sportova te prema potrebi odrediti dodatne preglede i pretrage.
 5. Preventivni pregledi sportaša moraju se obavljati u prostorima s registriranom djelatnosti sportske medicine koji zadovoljavaju uvjete o prostoru, djelatnicima i medicinskoj opremi prema važećem «Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti»
 6. Na temelju preventivnog pregleda sportaša izdaje se Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti u kojoj sportaš može biti ocijenjen kao: sposoban, privremeno nesposoban ili nesposoban. Nesposobnost se određuje samo ako postoje čvrsti dokazi da određeni sport predstavlja ozbiljan i dugoročan rizik za život i zdravlje sportaša.
 7. Preventivni pregledi sportaša važan su izvor podataka za znanstvene studije čija je svrha unaprjeđenje zdravlja sportaša, međutim važno je naglasiti da u tome procesu treba maksimalno čuvati privatnost sportaša te poštovati tajnost medicinske dokumentacije.“

Vaš sljedeći korak?

Vaš sljedeći korak? Ispunite formu i javite nam se!

Teško se uvijek odlučiti u moru opcija. Najbolje Vam možemo pomoći oko sljedećeg koraka nakon što stupimo u direktni kontakt. Ispunite kratku formu, napišite nam što Vam je potrebno i što god mislite da je važno za znati. U kratkom roku ćemo Vam se javiti i predložiti sljedeće korake.

Ispunite formu

Politiku o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.