Obavijest o načinu poslovanja i radnom vremenu

Poštovani,

Usluge korisnicima pružamo u radnom vremenu ponedjeljak – petak, od 7:00h do 15:00h.

Naručivanje korisnika na pregled je do 14:00h.

Provodimo trijažu, mjerenje temperature te korisnici dezinficiraju ruke.

Molimo Vas ponesite zaštitnu masku.

U čekaonici vodite brigu o preporučenoj udaljenosti.

Aplikacija za online rezervaciju termina omogućuje naručivanje u definiranim terminima kako bi se izbjegle gužve i nepotrebno čekanje. Zato Vas molimo naručite se na pregled direktno preko online aplikacije na našoj web stranici.

Zaposlenici rade sa zaštitnim maskama i rukavicama. Dezinficiramo radne površine, kvake i medicinske uređaje. Prostorije se detaljno čiste svaki dan.

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na tel. 01 4693-103 za vrijeme radnog vremena ili na e-mail: info@nemetova-prima.hr .

Vaša,

NEMETOVA-PRIMA