01/4693 103 u terminu od 11h do 15h
info@nemetova-prima.hr
Radno vrijeme 07:00 - 14:00 pon-pet

MEDICINSKI TIM

Ustanove za zdravstvenu skrb NEMETOVA-PRIMA
Doktor medicine
Edita Bergant-Brnadić

spec.medicine rada i športa

tel. 01/4693-103
e-mail: edita.bergant-brnadic@nemetova-prima.hr

Medicinska sestra
Ana Koprivnjak

Naručivanje i prijem korisnika

tel. 01/4693-103
fax 01/4693-155
e-mail: info@nemetova-prima.hr

Medicinska sestra
Verica Ružak

Naručivanje i prijem korisnika

tel. 01/4693-103
fax 01/4693-155
e-mail: info@nemetova-prima.hr

Medicinska sestra
Jasmina Vukušić

Naručivanje i prijem korisnika

tel. 01/4693-103
fax 01/4693-155
e-mail: info@nemetova-prima.hr

Profesor psihologije
Orlan Tus

prof.psihologije

e-mail: orlan.tus@nemetova-prima.hr

Doktor medicine
Martina Elez

Ravnateljica
spec.medicine rada i športa

tel. 01/4693-103
e-mail: martina.elez@nemetova-prima.hr