01/4693 103 u terminu od 11h do 15h
info@nemetova-prima.hr
Radno vrijeme 07:00 - 14:00 pon-pet

Liječnički pregled za vozačku dozvolu za B kategoriju vozila

 • B - Kategorija

  Kompletan liječnički pregled za vozače osobnih vozila

AKCIJSKA PONUDA

 • Pregled za dobivanje i produljenje vozačke dozvole A i B kategorije po promotivnoj cijeni od
  • 350,00 kuna (s PDV-om)
  Promotivna ponuda akcijskih cijena navedenih liječničkih pregleda trajat će u periodu od 1.6.2018. do 31.8.2018.

Na pregled za vozačke dozvole B kategorije moguće je doći svaki radni dan od 7 do 14 sati bez prethodne najave ili naručivanja.

Što ponijeti na liječnički pregled?

 • Potrebna dokumentacija
  - osobna iskaznica
  - izvadak iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor (ne smije biti stariji od 3 mjeseca)
  (prema dogovoru, obiteljski liječnik ovaj izvadak može poslati i na našu Ustanovu faxom na broj 01/4693-155 ili e-mailom na adresu info@nemetova-prima.hr, ali OBAVEZNO prije dolaska na pregled)
 • Potrebna dokumentacija
  - osobna iskaznica
  - vozačka dozvola
  - izvadak iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor (ne smije biti stariji od 3 mjeseca)
  (prema dogovoru, obiteljski liječnik ovaj izvadak može poslati i na našu Ustanovu faxom na broj 01/4693-155 ili e-mailom na adresu info@nemetova-prima.hr, ali OBAVEZNO prije dolaska na pregled)
  - nalaze specijalista, u slučaju postojanja bolesti koja je razlog ograničenja

CIJENA PREGLEDA ZA VOZAČKE DOZVOLE

 • Pregled za vozače B kategorije: 450,00 kuna (s PDV-om)

Pregled za B kategoriju traje otprilike 2 sata, na njega možete doći svaki dan od 7 do 14 sati bez prethodne najave i za njega nije potrebno biti natašte.

Što sadrži liječnički pregled?

 • Prvi pregled za vozače B kategorije (za dobivanje vozačke dozvole): kompletan pregled specijalista medicine rada/sporta ili izabranog doktora (anamneza, kompletan status), pregled vidnih funkcija, psihologijsko testiranje psihičkih sposobnosti
 • Redovni pregled za vozače B kategorije: uz pregled specijaliste medicine rada/sporta ili izabranog doktora, obavlja se samo onaj pregled po kojemu je vozač dobio ograničenje

Vozač i kandidat za vozača koji nije zadovoljan ocjenom zdravstvene sposobnosti, može u roku od 15 dana od dana primitka Uvjerenja podnijeti zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu.

Izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Od 05.08.2014. na snazi je novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/104) koji u čl.11 govori o obvezi obavljanja liječničkog pregleda za vozače prilikom produljenja vozačke dozvole nakon 65. godine života vozača. Izmjene Zakona možete pronaći otvaranjem sljedećeg dokumenta:

Liječnički pregled za vozačku dozvolu za upravljanje osobnim vozilima B i BE kategorije

Kategorija Vozila koja pripadaju kategoriji Minimalna dob (god.) Vozilo
B motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojem je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. 18 auto-B-kategorija-vozila
BE ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg. 18 auto-prikolica-BE-kategorija-vozila

Novi pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 2577 Na temelju članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM...
PROČITAJTE VIŠE