01/4693 103 u terminu od 11h do 15h
info@nemetova-prima.hr
Radno vrijeme 07:00 - 14:00 pon-pet

Liječnički pregled za vozačku dozvolu za A, A1, A2 i AM kategoriju vozila

 • A - Kategorija

  Kompletan liječnički pregled za vozače motocikla

AKCIJSKA PONUDA

 • Pregled za dobivanje i produljenje vozačke dozvole A i B kategorije po promotivnoj cijeni od
  • 350,00 kuna (s PDV-om)
  Promotivna ponuda akcijskih cijena navedenih liječničkih pregleda trajat će u periodu od 1.6.2018. do 31.8.2018.

Na pregled za vozačke dozvole A kategorije moguće je doći svaki radni dan od 7 do 14 sati bez prethodne najave ili naručivanja.

Što ponijeti na liječnički pregled?

 • Potrebna dokumentacija
  - osobna iskaznica
  - izvadak iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor (ne smije biti stariji od 3 mjeseca).
  (prema dogovoru, obiteljski liječnik ovaj izvadak može poslati i na našu Ustanovu faxom na broj 01/4693-155 ili e-mailom na adresu info@nemetova-prima.hr, ali OBAVEZNO prije dolaska na pregled)
 • Potrebna dokumentacija
  - osobna iskaznica
  - vozačka dozvola
  - izvadak iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledanik boluje, koji dostavlja izabrani doktor (ne smije biti stariji od 3 mjeseca).
  (prema dogovoru, obiteljski liječnik ovaj izvadak može poslati i na našu Ustanovu faxom na broj 01/4693-155 ili e-mailom na adresu info@nemetova-prima.hr, ali OBAVEZNO prije dolaska na pregled)
  - nalaze specijalista, u slučaju postojanja bolesti koja je razlog ograničenja

CIJENA PREGLEDA ZA VOZAČKE DOZVOLE

 • Pregled za vozače A kategorije: 450,00 kuna (s PDV-om)

Pregled za A kategoriju traje otprilike 2 sata, na njega možete doći svaki dan od 7 do 14 sati bez prethodne najave i za njega nije potrebno biti natašte.

Što sadrži liječnički pregled?

 • Prvi pregled za vozače A kategorije (za dobivanje vozačke dozvole): kompletan pregled specijalista medicine rada/sporta ili izabranog doktora (anamneza, kompletan status), pregled vidnih funkcija, psihologijsko testiranje psihičkih sposobnosti
 • Redovni pregled za vozače A kategorije: uz pregled specijaliste medicine rada/sporta ili izabranog doktora, obavlja se samo onaj pregled po kojemu je vozač dobio ograničenje

Vozač i kandidat za vozača koji nije zadovoljan ocjenom zdravstvene sposobnosti, može u roku od 15 dana od dana primitka Uvjerenja podnijeti zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu.

Liječnički pregled za upravljanje vozilima A, AM, A1 i A2 kategorije

Kategorija Vozila koja pripadaju kategoriji Minimalna dob (god.) Vozilo
AM mopedi i motokultivatori 15 SMOT
A1 motocikli sa ili bez bočne prikolice,radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg, motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW 16 SMOT
A2 motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više 18 SMOT
A motocikli sa ili bez bočne prikolice, motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw, minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine,odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine, minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu 24/20 SMOT

Novi pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 2577 Na temelju članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM...
PROČITAJTE VIŠE