01/4693 103 u terminu od 11h do 15h
info@nemetova-prima.hr
Radno vrijeme 07:00 - 14:00 pon-pet

CJENIK

Ustanova za zdrastvenu skrb NEMETOVA-PRIMA
Nemetova 2, 10 000 ZAGREB
www.nemetova-prima.hr
U Zagrebu, 01. svibanj 2017.
CJENIK MEDICINA RADA I ŠPORTA Cijena
Pregled za vozače A i B kategorije 450,00 kn (s PDV-om)
Pregled za vozače C, D i E kategorije 590,00 kn (s PDV-om)
Izvanredni liječnički pregled za vozače svih kategorija 500,00 kn (s PDV-om)
Pregled za držanje i nošenje oružja 590,00 kn (s PDV-om)
Pregled za voditelje brodice C kategorije i zapovjednika jahti A i B kategorije 590,00 kn (s PDV-om)
Pregled za članove posade pomorskih brodova 590,00 kn (s PDV-om)
Pregled za posebne uvjete rada 350,00 kn
Pregled za rad i boravak u inozemstvu 320,00 kn (s PDV-om)
Pregled za dobivanje licence za zaštitare 700,00 kn (s PDV-om)
Pregled za sudske vještake 500,00 kn (s PDV-om)
Pregled za rad u zoni ionizirajućeg zračenja 450,00 kn
Pregled za sportaše 200,00 kn (s PDV-om)
Pregled za upis u srednje škole i fakultete 200,00 kn
Redovni pregled za civilne i sportske pilote (kateg. 1 i 2) 400,00 kn
Inicijalni pregled za sportske pilote (kateg. 2) 640,00 kn
Pregled za kategoriju 2-nacionalna 360,00 kn
Redovni pregled za kontrolore zračnog prometa (kateg. 3) 500,00 kn
Zdrastveni pregled za otvaranje obrta 300,00 kn (s PDV-om)
Pregled za zaposlenje 300,00 kn (s PDV-om)
Izdavanje certifikata 250,00 kn (s PDV-om)
Pregled za rad na računalu (po čl. 10 NN 69/05) 110,00 kn
Ocjena radne sposobnosti 350,00 kn
Vještačenje radne sposobnosti 700,00 kn
Osposobljavanje radnika za prvu pomoć 350,00 kn
Pregled za rad na naftnim platformama
(ovisi o opsegu pregleda zahtjevanog od strane poslodavca)
od 1.900,00 kn (s PDV-om)