01/4693 103 u terminu od 11h do 15h
info@nemetova-prima.hr
Radno vrijeme 07:00 - 14:00 pon-pet

Iskoristite popuste prilikom upisa na KIF!

U tijeku su upisi na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sastavni dio razredbenog postupka uz provjeru specifičnih motoričkih znanja je i liječnički pregled isključivo specijaliste medicine rada i sporta. Za sve...
PROČITAJTE VIŠE

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 28/10) uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja i ravnatelja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na...
PROČITAJTE VIŠE

Pravilnik o Zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

Na temelju članka 107. stavka 6. točke 1., 2., 3. i 4. Zakona o oružju (»Narodne novine», broj 63/2007, 146/2008 i 59/2012), ministar zdravlja donosi PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA („Narodne novine“, broj...
PROČITAJTE VIŠE